สถานการณ์โควิดในปัจจุปัน

                สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 จนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 มีรายงานว่าพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อในประเทศเป็นครั้งแรก และในปัจจุบัน โรคโควิด – 19 ได้แพร่กระจายเป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้ผลกระทบไปตาม ๆกัน แต่ต่อมาอนามัยโลกก็ได้คิดค้นวัคซีน เพื่อป้องกันและเพิ่มภูมิต้านทาน ไม่ให้โรคโควิด – 19 เป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิต

          จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 326 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 10,274 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย หายป่วยสะสม 5,002 ราย ยังรักษาอยู่ 5,258 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/64) กระจายตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด และต่อมาทางบุรีรัมย์ได้สร้างโรงพยาบาทสนามแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2,500 เตียง ตาม “โครงการอุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน” มารักษาที่บ้านเกิด จ.บุรีรัมย์ ที่อาคารร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเดิม (ไอคิว เฮาส์) ในพื้นที่ ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

           ยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัดบุรีรัมย์ พบมากที่สุด คือ อ.กระสัง 1,000 ราย รองลงมา อ.สตึก 949 ราย, อ.เมือง 921 ราย, อ.ประโคนชัย 728 ราย, อ.ลำปลายมาศ 577 ราย, อ.บ้านกรวด 552 ราย และ อ.คูเมือง 516 ราย ตามลำดับ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม ทั้งหมด 2,515 ราย แยกเป็นรายใหม่ 18 ราย และรายเก่า 2,497 ราย ส่วนการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม/แดง/ส้ม สะสม 31,994 ราย แยกกักตัวที่บ้าน 24,036 ราย และกักตัวในท้องถิ่น 7,958 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16/08/64)  ซึ่งตัวแทนจากผู้จ้างงาน ในพื้นที่ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่มอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะหมอและพยาบาล ในรพ.สตึก ที่ดูแลผู้ป่วย จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่มีการจัดอบรมลงพื้นที่ ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ตามแผนงานที่ได้วางไว้ แต่ทางผู้จ้างงานได้มีการติดต่อสอบถามกับผู้นำของชุมชน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเดิม พืชผลทางการเกษตร รวมถึง สัตว์ต่าง ๆ มากรอกในระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

***วิดีโอประจำตำบล***

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู