เพราะพวกเราต้องรอดปลอดภัย ส่งมอบพลังใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

           เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในปัจจุบันกลายเป็นการระบาดของสายพันธุ์แอลฟาและเดลตาที่แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าเดิม และทำให้วัคซีนที่เรายังมีอยู่อย่างจำกัดอาจจะได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อลดลง เราเริ่มมีความต้องการเตียงผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เพิ่มขึ้น แม้จะทำการระดมทรัพยากรเพิ่มเตียงเพิ่มคนอย่างไรก็อาจจะไม่เพียงพอในที่สุด จนอาจจะทำให้อัตราป่วยตายของผู้ติดเชื้อโรคโควิดสูงมากขึ้น

        ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ เราอาจจะยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ตกค้างอยู่ในชุมชนมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสายพันธุ์แอลฟาและเดลตาแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วจนเราตามตรวจกลุ่มเสี่ยงในคลัสเตอร์ที่ทำการเฝ้าระวังได้ไม่ทัน แต่อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่จำนวนมากไม่มีอาการ ทำให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่อยู่นอกคลัสเตอร์การระบาดยังไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ยังไม่ได้รับการตรวจ ยังไม่อยู่ในระบบตามรอยโรค ทำให้ยังสามารถแพร่เชื้อต่อไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการแพร่เชื้อในครอบครัวหรือที่ทำงานและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมทำให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมติจัดเตรียมพื้นที่กักกันโรคของรัฐในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  จังหวัดบุรีรัมย์มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีการคัดกรองโรค ประเมินความเสี่ยงและการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ โดยเจ้าหน้าที่อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านอยู่ดูแลแต่ละหมู่บ้าน โดยกักตัว 14 วันหากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเข้ารับตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพี่อหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR

       

       

          จากการลงพื้นที่สอบถามความต้องการและความช่วยเหลือที่สถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลสตึก และศูนย์อำนวยการสถานที่กักตัวเทศบาลตำบลสตึก ได้ทราบถึงความต้องการและสิ่งที่ขาดแคลนในหลายๆอย่าง อาทิ เช่น บุคลากรที่มาดำเนินงานและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ (ชุด PPE หน้ากาก N95) ยังมีความต้องการมาก รวมถึงสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร และน้ำดื่ม ทั้งนี้ทางโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และตัวเเทนเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และผู้ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้นอกจากสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นแล้ว คือ ความห่วงใย และกำลังใจ ซึ่งทีม U2T จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในการผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

          ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เว้นระยะห่างบุคคล หรือหลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันจนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

 

     

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู