ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

       เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เรายังไม่รู้จักมาก่อน ส่งผลต่อวิถีชีวิต การทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน การเกิดขึ้นและการดำเนินโควิด-19 ครั้งนี้ จึงเป็นสถานการณ์ที่หลายคนคาดว่าคงจะยาวนานพอสมควร จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในหลายพฤติกรรมของผู้คน ความไม่แน่นอนและการคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ ประกอบกับการได้รับข้อมูลข่าวสารถึงผลกระทบต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเครียด ความกลัว ในจิตใจของคนไทยได้ทุกเพศทุกวัย

สถานการณ์โรคโควิด-19กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทย จึงทำให้เตียงของโรงพยาบาลในหลายจังหวัดขาดแคลน เลยทำให้เกิดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19ขึ้น ส่งผลให้ทีมแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องทำงานหนักขึ้น หรือแม้แต่ประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองให้มากขึ้น หมั่นล้างเจลแอลกอฮอล์ งดไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด งดเดินทางโดยไม่จำเป็นและอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ผู้จ้างงานโครงการU2Tได้มีส่วนร่วมในการบริจาคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ถึงจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19แล้ว แต่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงสูงอยู่นั้น ก็ยังต้องการดูแลตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างเจลแอลกอฮอล์ งดไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด งดเดินทางโดยไม่จำเป็นและอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด

อื่นๆ

เมนู