ปันอิ่มปันสุข เพื่อคลายทุกข์ช่วงโควิด 19

นางสาวนัฐฐา กลิ้งรัมย์

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระจาย สู่วงกว้างในพื้นที่ต่างๆ กระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตามปกติของประชาชน จำเป็นต้องให้ความสำคัญและเพิ่มความเข้มข้น ในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นเพียงบางส่วนของความเดือดร้อนที่ได้ยินจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนรอบๆในช่วงที่ผ่านมาหลังเศรษฐกิจหยุดชะงักจากการล็อกดาวน์ เปิดทางให้กับมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างจำเป็นเร่งด่วน สุขภาพก็ต้องระวังให้รอดพ้นจากโควิด 19 แต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป หลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเคยทำให้ขาดรายได้ทันที ขณะที่รายจ่ายและภาระหนี้สินยังคงมีตามปกติ แม้ภาครัฐออกมาตรการชุดใหญ่เพื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา แต่ด้วยข้อจำกัดในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของภาคเอกชนและประชาชนจึงเกิดขึ้นให้เห็นทั่วไป เราจึงเห็นภาพประชาชนยืนต่อแถวท่ามกลางแดดร้อนฝนตกเพื่อรับอาหารกล่องหรือข้าวสารอาหารแห้งจากผู้ที่นำมาบริจาค นอกจากนี้ ความเอื้ออาทรในสังคมยังมีในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น เปิดพื้นที่ขายของฝากร้าน โรงพยาบาลส่งยาให้ฟรีโดยไม่ต้องไปหาหมอหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็เปลี่ยนจากการรับบิณฑบาตมาเป็นผู้แบ่งปันอาหารแจกประชาชน และในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึกเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงทางเราได้ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นช่วยเหลือ นอกจากนี้ผู้จ้างงานยังร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็นและอาหารน้ำดื่มในแก่โรงพยาบาลสตึก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิดและผู้กักตัวประจำเดือนสิงหาคม 2564

         

ภาพ เจ้าหน้าที่หน้าด้าน การดูแลความสะอาด และการจัดทำตามมาตราการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

 

อื่นๆ

เมนู