สถานการณ์โรคโควิด-19กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทย จึงทำให้เตียงของโรงพยาบาลในหลายจังหวัดขาดแคลน เลยทำให้เกิดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19ขึ้น ส่งผลให้ทีมแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องทำงานหนักขึ้น หรือแม้แต่ประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองให้มากขึ้น หมั่นล้างเจลแอลกอฮอล์ งดไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด งดเดินทางโดยไม่จำเป็นและอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ผู้จ้างงานโครงการU2T จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในการผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

อื่นๆ

เมนู