รายละเอียดการปฏิบัติงานฝ่ายงานทะเบียนและประสานการแพทย์                                                                   ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานซึ่งได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

              เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์ ให้มีหน้าที่ลงทะเบียนรับแจ้ง กรณีคำขอรับเงินคืน อนุมัติคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโทรติดต่อสอบถามผู้ประกันตนเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบมาตรา 40 ในเขตอำเภอที่ฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์รับผิดชอบ คือสตึก บ้านด่าน แคนดง จำนวน 248 ราย


              วันที่ 9 สิงหาคม ประชุมวางแผนการให้บริการประชาชนทางโทรศัพท์ที่โทรติดต่อเข้ามาสอบถามการสมัครประกันสังคมมาตรา  40  หรือกรณีมีปัญหาในการชำระเงินสมทบ  และปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับ COVID-19 ที่ประกันสังคมในเขตพื้นที่สีแดงเข้มที่ Work from home ทำให้เจ้าที่ไม่สามารถรับสายเพื่อที่จะตอบคำถามผู้ประกันตนได้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดการประชุมเพื่อมาวางแผนเกี่ยวกับสถานการณ์นี้


             วันที่11 สิงหาคม จัดทำคิวอาร์โค้ด  ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา  40  และนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเพิ่มช่องทางในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา  40


             และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเช่นการจัดทำ infographic ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา  40  และวิดีโอเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา  40  าพเจ้าได้ปฎิบัติหน้าที่มาทั้งหมดเป็นเวลา 7 เดือน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานหลากหลายอย่างในระบบประกันสังคมมากขึ้นค่ะ

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู