SC08 ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำโรงพยาบาลสนามและร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น

อาหารและน้ำดื่มประจำเดือนสิงหาคม 2564

นางสาวสาวิตรี สีน้ำเงิน

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19ในขณะนี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึกเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงเป็นอันดับ2 รองลงมาจากอำเภอกระสัง ทางคณะทีมทำงานของเราได้ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นช่วยเหลือในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยอำเภอสตึกได้มีการจัดทำโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และจัดทำพื้นที่กักตัว นอกจากนี้ผู้จ้างงานยังร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็นและอาหารน้ำดื่มในแก่โรงพยาบาลสตึก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิดและผู้กักตัวประจำเดือนสิงหาคม 2564

โควิด-19 เป็นโรคที่ตอนนี้กำลังระบาดทั่วโลก ในเมืองไทยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ทางคณะทีมทำงานของเราอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อตัวท่านเองและทั้งนี้เราอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้ฉีดวัคซีนป้องกันอาการป่วยโควิด-19 เพื่อตัวท่าน ครอบครัว และเพื่อให้ประเทศของเราสามารถก้าวผ่านวิกฤการณ์ครั้งนี้ไปได้ในที่สุด

ขอให้เราผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยดี พร้อมสู้ไปด้วยกัน

ภาพ บรรยากาศในการจัดเตรียมสถานที่โรงพยาบาลสนาม

ภาพ เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นที่ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19

ภาพ ผู้จ้างงาน U2T ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลสตึก

https://youtu.be/4fTJFi9WsCw

 

อื่นๆ

เมนู