ร่วมกันป้องกันโควิด-19

นางสาวสุกัญญา เชิงหอม

          เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างหนักในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปมอบของจำเป็น อาทิ น้ำ นม ขนม ข้าว กระดาษชำระ และอื่น ๆ แก่โรงพยาบาลสตึก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโรคโควิด-19

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

  1. ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  2. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  4. ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  5. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  6. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  7. หากมีไข้ ไอ และหายใขลำบากโปรดไปพบแพทย์

ทั้งนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจเพื่อผ่านพ้นวิกฤตป้องกันโควิด-19 ไปด้วยกัน ตามวิธีป้องกันข้างต้น โควิด-19 ได้พรากอะไรหลาย ๆ อย่างไปจากเรา เช่น ความเป็นอยู่ การค้าขาย การไปทำงานหรือไปเรียน และอื่นๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

อื่นๆ

เมนู