หนองเกาะแก้วพิชิตโควิด

ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 อย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้พบพื้นที่เสี่ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กหรือชุมชนขนาดใหญ่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ

จากสถานการณ์ โควิด-19  มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงให้ผู้ปฏิบัติงาน u2t ลงพื้นที่จัดโครงการมอบหรือบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับประชาชน ในโรงพยาบลาสตึก ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ดังนั้น ถึงอย่างไรประชาชนทุกคนก็ควรป้องกันตนเองให้มากขึ้น ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง พกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เวลาออกจากบ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อ โควิด-19

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู