ร่วมด้วยช่วยกัน ฝ่าวิกฤต COVID-19

สถานการปัจจุบันของประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดขึ้น จึงส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย โดยทางหน่วยงานต่างๆได้หาทางป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากโรคโควิด 19 โดยในพื้นที่อำเภอสตึกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยทางกลุ่ม sc08 ก็ได้ลงพื้นที่และช่วยเหลือในเขตพื้นที่ตำบลสตึก โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

การลงพื้นที่บริจาคอาหารและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสตึก โดยของส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนมและน้ำดื่ม ในพื้นที่อำเภอสตึกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่กักตัวในเขตอำเภอสตึก

ผู้จ้างงาน sc08 ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่ม

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

 

อื่นๆ

เมนู