การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่ตลาดเชิงรุก

 สมควร สีชมภู

          ตามแนวทางการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือเพื่อการส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน ของตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ของ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ในเดือนกันยายนนี้ได้ให้มีการอบรมแบบออนไลน์เรื่องไอเดียเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เพื่อให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่การขายแบบออนไลน์

ปัจจุบันโลกออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยมีการใช้งานผ่านทางมือถือ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต รวมทั้งมีการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น การขายสินค้าออนไลน์จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก และการทำการตลาดเชิงรุกแบบดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ นอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำยอดขายให้สูงขึ้น ข้อมูลของสินค้าที่ตรงจุดจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาชมและซื้อสินค้าได้เอง รวมทั้งช่วยประหยัดและเพิ่มความสะดวกในการนำเสนอสินค้าและบริการ

ประโยชน์และข้อดีในการทำการตลาดออนไลน์ ผู้บริโภคมีความเป็นอิสระที่สามารถเลือกได้ว่าต้องการสินค้าอะไร และเป็นสินค้าแบบไหน  สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกเนื่องจากการตลาดออนไลน์เชื่อมโยงผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลกได้ สามารถประหยัดต้นทุนและใช้ต้นทุนต่ำ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายของออนไลน์ได้ และไม่ต้องเช่าสถานที่

การอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขายออนไลน์ให้เปรี้ยง ได้แก่ 1) สร้างเนื้อหาให้น่าสนใจ 2) คุยกับลูกค้าเยอะๆ 3) จัดตารางการโพสต์ในแต่ละวัน 4) สร้างกิจกรรมให้ลูกค้าและแฟนเพจ      5) เพิ่มแฟนเพจจากการโฆษณา และมีข้อคิดก่อนเลือกสินค้ามาจำหน่ายมีดังนี้ ลงทุนน้อย (ความเสี่ยงน้อย) เอาที่เป็นกระแส แนะนำ ให้เลือกของที่ซื้อซ้ำได้ รีวิวได้ ไม่ผิดกฎหมาย และอย่านำสินค้าราคาถูกเกินไปมาจำหน่าย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงต้องนำแนวทางและแนวคิดที่ได้ไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่ตลาดเชิงรุก เป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในตำบลสตึกต่อไป

อื่นๆ

เมนู