เนื่องจากในปัจจุบัน มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของในแต่ละชุมชน เกิดติดขัดและรายได้ลดลง ชาวบ้านหลายคนจึงผันตัวมาทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น

     ปัจจุบันการตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำสะดวก ทำได้ทุกที่ แค่มีมือถือ และอินเตอร์เน็ต การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ก็คือ การทำการตลาดผ่านการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ เช่นFacebook Twitter, Instagram, YouTube , ตลอดจนการโฆษณาบนเว็บไซต์ หรือ Google ฯลฯ อีกมากมายผ่านการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต การจัดทำธุรกิจออนไลน์นั้น ก็ต้องทำอย่างมีกลยุทธ์ ต้องวางแผนให้ดีว่าจะใช้กลุ่มเป้าหมายแบบใด ประเภทใด และต้องอาศัยเทคนิคเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ และวางแผนให้ดีเพื่อให้ธุรกิจเติบโตเรื่อยๆขึ้นไปอีก
     การตลาดออนไลน์จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในยุคนี้และเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น และทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วย  

 

อื่นๆ

เมนู