กระผมนายรังสิวุฒิ แถวนาชุม ผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

การทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างแบรนด์และกำลังวางแผนการตลาดอยู่นั้น ควรจะต้องรู้จัก การทำการตลาดทั้ง 2 รูปแบบ คือ Online Marketing และ Offline Marketing ซึ่งการทำการตลาดทั้ง 2 แบบนี้ ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากยิ่งขึ้น

1.online Marketing

Online Marketing หรือที่เรียกว่า Digital Marketing การทำการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้หลักการของ Marketing พร้อมนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาโดยใช้ Internet เป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีการพูดคุยกับลูกค้า สามารถติดตามลูกค้าได้ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, Email ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังง่ายต่อการจัดการ และที่สำคัญ เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

2.Offline Marketing

Offline Marketing คือ สื่อหรือช่องทางการทำการตลาด แบบเก่า เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ ซึ่งอาจจะเป็นการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่นั้นๆ เน้นไปที่การสื่อสารทางเดียว

จากที่ได้กล่าวเบื้องต้น คงจะพอเข้าใจความหมายของ Online Marketing และ Offline Marketing แล้ว คือ

Online to Offline Mix

จากข้อมูลเราสามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคหรือ The New Customer Journey ได้ว่า ในปัจจุบันคนใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์นานถึงร้อยละ 43.6 ต่อวันเลยทีเดียว ทำให้ช่องทาง Online Marketing เป็นช่องทางที่ธุรกิจหลายแบรนด์นิยมเลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย

จากการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ อย่าง Facebook, Line, Email หรือ Website โปรโมทสินค้า หรือสร้างการรับรู้ในตัวสินค้า ให้เกิดความสนใจ จนเกิดการอยากซื้อ อยากเห็นสินค้าของจริง จนนำไปสู่การเลือกดู และซื้อขายสินค้าผ่านหน้าร้านค้าออฟไลน์ในที่สุด
ตัวอย่างเช่น การใช้ Micro-Influencer ที่ทำการรีวิวสินค้า บนสื่อออนไลน์ เพื่อบอกประโยชน์พร้อมโปรโมทข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เห็น จนเกิดความสนใจ และไปซื้อผ่านหน้าร้านในที่สุด

ช่องทาง Offline เองแม้จะเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารแบบเก่า แต่ก็เคยเป็นช่องทางที่แข็งแกร่ง โดยกลุ่มลูกค้าที่เสพสื่อออฟไลน์เป็นหลัก มักจะชอบเลือกดู เลือกจับ สินค้าจริงผ่านหน้าร้านก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ ไม่ว่าจะเห็นตามร้านค้าทั่วไป แหล่งช้อปปิ้ง หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ก็ตาม

หลังจากนั้น เราควรใช้ช่องทางออนไลน์ สร้างโปรโมชั่นดี ๆ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มนี้ เกิดการอยากซื้อสินค้าของเราด้วยโปรโมชั่นที่จัดขึ้น หรือใช้ช่องทางออนไลน์ อำนวยความสะดวกในการที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อเพื่อหาตำแหน่งร้านค้าที่ขาย ตรวจสอบราคา ตรวจสอบสถานะสินค้าว่ายังมีอยู่หรือไม่

จนไปถึงถึงคุณภาพในเรื่องของบริการการจัดส่งอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า จนเกิดการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกครั้งได้เลยทีเดียว

อื่นๆ

เมนู