มัจฉา ปลาสวรรค์

   ปลาส้มหรือปลาแดดเดียวของชุมชนประมง ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

         อุตสาหกรรมครัวเรือน ที่าสร้างอาชีพ สร้างรายได้กระจายลงสู่ชุมชน เป็นเม็ดเงินนับไม่ถ้วน

ชุมชนประมง เป็นชุมชนเล็กๆตั้งอยู่บริเวณเขตริมแม่น้ำมูล ซึ่งไม่มีทรัพยากรอื่นๆเลย จึงเป็นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ในการดำรงชีพและการสร้างรายได้

แต่ก็มิวาย ด้านภูมิปัญญาในการดำรงชีพ จากบรรพบุรุษต่อยอดสู่การสร้างอาชีพสี้างรายได้ด้วยการทำประมง ออกเรือยาวลำเล็ก ล่องเรือตามลำน้ำมูล ที่ไหลยาววนผ่านหลายจังหวัด เกิดการค้นพบพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด ที่มีความปลอดภัย ปราศจากโรคภัยและสารเคมี ที่จะทำร้ายสุขภาพของผู้ที่บริโภค  การแปรรูปถนอมอาหาร จากปลาน้ำมูล สู่ปลาแดดเดียว ปลาร้า และของขึ้นชื่อของชุปมชนคือ ปลาส้ม แสนอร่อยทจากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามคนในชุมชนยายนาง นางอัญญารัตน์ ศรีศิลา หนึ่งในสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการสือทอดภูมิปัญญาและสัมมาชีพของบรรพบุรษการทำปลาแดดเดียวและปลาส้ม เป็นการสืบทอดมาอย่างยาวนาน และ ได้มีหน่วยงานรัฐบาลได้ส่งผู้ที่มีความรู้ ลงมาช่วยให้คำแนะนำและตรวจสอบมาตราฐาน ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป และด้วยการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานทำให้ การทำปลาส้มถูกต่อยอดให้เป็นอาชีพ ที่พัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

    สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาให้ชุมชนดำรงต่อไปข้างหน้าด้วยความยั่งยืน

ผู้เขียนบทความ นายพีระพงษ์ ลาหนองแคน

      

อื่นๆ

เมนู