1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 การปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่ม กพร.)

SC08 การปฏิบัติงานฝ่ายรับลงทะเบียนกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่ม กพร.)

          ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกรณ์ เสงี่ยมทรัพย์ บัณทิตจบใหม่ ตำแหน่ง กพร.ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (SC08) คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เดินทางไปรายงานตัว ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ 231 หมู่ที่ 9 บุรีรัมย์ – นางรอง ตำบล อิสาณ อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 โดยมี ท่านประทาน ถาวร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม และคุณดรัณภัทร อนณวิชญ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ที่ได้ชี้แนะลักษณะในการทำงาน และได้มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างคร่าวๆ เพื่อที่จะให้ทีมงานในตำแหน่ง กพร.ทั้งหมด 8 คนนั้นได้เรียนรู้การดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และทีมงานทุกคนจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

       ข้าพเจ้าได้เริ่มปฏิบัติงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนว่างงานให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลักษณะในการทำงาน จะเป็นการสอนวิธีและขั้นตอนในการลงทะเบียน และการขึ้นทะเบียนรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดการหางาน https://empui.doe.go.th ให้กับบุคคลว่างงานในกรณีลาออก และกรณีถูกเลิกจ้าง ซึ่งข้าพเจ้าจะคอยช่วยแนะนำการเข้าใช้งาน และบอกถึงผลประโยชน์หรือค่าชดเชยที่ผู้ประกันตนจะได้รับตามกรณีที่ผู็ประกันตนได้ลงทะเบียนไว้ และหลังจากหมดเวลาในการรับลงทะเบียนว่างงาน ข้าพเจ้าจะต้องตรวจสอบเอกสารก่อนส่งให้กับฝ่ายประโยชน์ทดแทนอยู่เสมอ

           โดยสรุป เดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเนื้องานแล้วนั้น การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นการสอนและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบุคคลว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนที่มาลงทะเบียนส่วนมากจะเข้าใช้งานไม่เป็น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจักต้องสอนและแนะนำผู้ลงทะเบียนจนกว่าจะสำเร็จและสามารถทำผ่านได้ด้วยตนเอง จึงจะสามารถรายงานตัวผ่านเว็บไซต์เองได้ในครั้งต่อไป ทำให้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู