ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือ โควิด-19 (COVID-19) จะยังไม่หยุด ทั้งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และก็กว้างขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราทุกคนควรทำตอนนี้ คือ ความพยายามที่จะผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ และไม่ควรที่จะปล่อยให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจและความยากลำบากที่เราประสบจะต้องสูญเปล่า ควรมีการเรียนรู้และมองไปข้างหน้า พร้อมกับหาโอกาสในวิกฤติเพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีขึ้น

ทีมงานปฎิบัติการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลึกกำลังร่วมใจกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุลาว ลงพื้นที่ปฎิบัติการในเขตพื้นที่ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมต้านภัยโควิด19

อื่นๆ

เมนู