เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักระลอก 3 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้ออาการปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทีมงานตำบลได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID WEEK ให้กับชาวตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทีมตำบลได้มีการจัดภารกิจพิเศษ ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID WEEK ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสตึก อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงพื้นที่ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนทศพรวิทยา และแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับโรงเรียน ตลาดสด และชุมชนตำบลสตึกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติตัวและรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดนี้ให้ผ่านไปด้วยดี ทั้งนี้ต้อง ขอขอบคุณชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู