นันทิกานต์ จันทร์อินทร์

            ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ชุมชนบ้านคูขาดสั่งสมมาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ปัญหาความยากจนและหนี้สิน ปัญหาการว่างงานและขาดแคลนงานทำในชุมชน บ้านคูขาดประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นเพิ่มสร้างอาชีพเสริมให้กับในคนชุมชน

           คุณสมบูรณ์ บุญเพิ่ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อยู่บ้านคูขาด หมู่ที่ 6 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คุณสมบูรณ์กับสามีต้องเจอภาวะหนี้สินมากมายเนื่องจากต้องส่งลูกๆเรียนหนังสือ คุณสมบูรณ์ เล่าว่า ครอบครัวของเธอทำนามากว่า 20 ปี แต่ระยะหลังๆ ราคาข้าวไม่แน่นอน ทำให้ต้องเริ่มมองหาอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น ทำนามานานมาก บางทีรายได้มันไม่เพียงพอ เมื่อประมาณปี’2555 ก็เลยลองหากบมาเลี้ยงดู ก็เลยเริ่มเลี้ยง ตอนนั้นไปซื้อที่อื่นมาก่อน 200 ตัว พอมันโตก็นำไปขายตามตลาดก็คิดว่ามันน่าจะไปได้ ก็เลยอยากเลี้ยงจริงจังเลยทีนี้” คุณสมบูรณ์ เล่าถึงความเป็นมา จากการซื้อลูกกบตัวเล็กๆ มาเลี้ยงในคราวนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการหารายได้เสริม คุณสมบูรณ์ บอกว่า ตัดสินใจเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะเลี้ยงกบ จึงได้ไปหาคนที่ขายกบให้กับเธอในทันที ต้องถามให้หมด ดีนะเขาไม่หวงความรู้เลย เขาสอนบอกหมด เราก็เลยทำได้” คุณสมบูรณ์นำความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพดินของบ้านตัวเองจนสำเร็จ

การเลี้ยงกบในครั้งนั้นทำให้คุณสมบูรณ์มีจุดเปลี่ยนมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นการปลดหนี้ ยอดขายดี มีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นและนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้คนในหมู่บ้านที่มีความสนใจจะหาอาชีพเสริม ปัจจุบันคุณสมบูรณ์และครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยังจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ผู้ที่สนใจเลี้ยงกบด้วย

อื่นๆ

เมนู