ผ้าไหมงามแห่งคูขาดพัฒนา

ณัฐพร ชัยโต

           หมู่บ้านคูขาดพัฒนา หมู่15 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านคือการทำเกษตร ว่างจากการทำเกษตรก็จะเลี้ยงไหมและทอผ้า ชาวบ้านมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน จนถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนการทอผ้าไหมเป็นการทอสำหรับใช้เองในครัวเรือน นิยมสวมใส่เมื่อมีงานที่สำคัญ เช่นงานแต่งงาน  งานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  งานประเพณีในหมู่บ้าน/ตำบล

            ชาวบ้านคูขาดพัฒนามีอาชีพหลักคือการทำเกษตร ว่างจากการทำเกษตรก็จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า ชาวบ้านได้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้น มีจำนวนสมาชิกประมาณ20 ครัวเรือน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมของชาวบ้านมีมานานตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยายที่สืบต่อกันมา ชาวบ้านจะทำการทอผ้าที่บ้านของแต่ละคน ลายผ้าไหมที่ชาวบ้านนิยมทอคือผ้าไหมลายหางกระรอก ลายผ้าเขาห้า ลายอัลปรม ลายโฮล ลายลูกแก้วและได้มีแปรรูปตัดเป็นเสื้อ กระเป๋าและผ้าพันคอเพื่อจัดจำหน่วยให้มีรายได้เสริม ในบางครั้งไม่มีออเดอร์ก็ต้องทำไปก่อนเพื่อรองรับการสั่งซื้อผ้าไหมในช่วงเทศกาลและถ้ามีบุตรหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาเยี่ยมก็จะนำไปขาย บางครอบครัวก็จะเก็บไว้เป็นของฝาก ของที่ระลึก และใช้ในพิธีสำคัญอย่างเช่น งานบวช งานแต่งงาน งานบุญหรืองานประเพณีต่างๆ

           หมู่บ้านคูขาดพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตและถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน จนถึงปัจจุบัน มีการทอผ้าที่หลากหลายลาย รวมทั้งยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้เป็นของฝากให้ญาติหรือใช้ในเทศกาลงานบุญ และจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้เสริม

อื่นๆ

เมนู