อภิรดี ชินศิริพันธุ์

ชุมชนสตึก เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ เป็นชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูล ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในการลงพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ชุมชนสตึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่มีความสงบ มีสภาพแวดล้อมที่ดีมาก โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ชุมชนทำอาชีพค้าขาย  รับจ้าง และมีการทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทำนาบ้างในบางหลังคาเรือน โดยประชาชนในพื้นที่บางหลังคาเรือนยังว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 จึงทำให้เกิดประสบปัญหาความยากจนในชุมชน  ทำให้คนในชุมชนบางส่วนยังไม่มีอาชีพทำ ภายในชุมชนสตึกนั้นยังมีศูนย์นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพที่เสริมสร้างรายได้ในชุมชนได้อีกด้วย

อัตลักษณ์ชุมชนจะมีความเด่นในเรื่องของศูนย์นวด การนวด คือ การบำบัดและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยใช้ทักษะทางร่างกายและอุปกรณ์เสริมด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบต่างของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ถือเป็นประเภทหนึ่งของการรักษาที่มีมายาวนาน  ซึ่งการนวดสามารถเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังมีนวดสมุนไพร เป็นการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือว่าดีมาก เพราะในส่วนใหญ่เวลาที่ทำงานเหนื่อยๆ แล้วมีอาการปวดแขนปวดขาหรือปวดหลังก็สามารถมานวดที่ศูนย์ได้ ยังได้คลายความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและยังช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าอาชีพนวดจะสร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน แต่ก็ยังมีการประกอบอาชีพในจำนวนน้อย คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาอีกหลายด้าน เช่น ปัญหารายได้ในครัวเรือนและภาระหนี้สิน ปัญหาผู้ว่างงาน ปัญหายากจน อีกทั้งผลกระทบจาก ไวรัสโควิด -19 ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ทำการวางแผน วิเคราะห์ ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู