เครื่องจักสานไม้ไผ่ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน

                                   จากความเชื่อในอดีต กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต้นไผ่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านงานหัตถกรรมจักสาน เพื่อนำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ใช้สอย และงานจักสานยังสะท้อนวัฒนธรรม สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาของชาวบ้านได้อีกด้วย รูปแบบของกรรมวิธีการผลิต และรูปแบบสินค้าถูกปรับให้สอดคล้องตามความต้องการกลุ่มลูกค้า และผู้ใช้งานมากขึ้น การผลิตงานหัตถกรรมจักสานของชาวบ้านในอดีต สามารถผลิตได้แบบเบ็ดเสร็จทั้งกระบวนการ ตามความชำนาญเฉพาะตน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การทำโครงสร้าง การจักตอก การสาน และการประกอบขึ้นเป็นงานที่สมบูรณ์

                                 การดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบทําให้งานจักสานหรืออาชีพจักสานลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ส่วนรายได้จากการขายเครื่องจักสานต่อเดือนตกอยู่ไม่มากนัก หักต้นทุนแล้วอาจได้กำไรไม่มากสักเท่าไหร่ แต่พอดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะชาวบ้านทำด้วยความรัก ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรสานไป ก็เหมือนกับซื้อจิตใจของชาวบ้านไปด้วย เพราะเครื่องจักสานทุกใบ “ชาวบ้านสานจากหัวใจ” เครื่องจักสานที่ชาวบ้านสาน ได้แก่ สุ่มไก่ การสานกระด้ง กระติบข้าว กระชังใส่ปลา ไซดักปลา งานจักสานไม้ไผ่ เกิดขึ้นโดยการใช้ไม้ไผ่นำมาจัก ผ่า ฉีก ให้เป็นเส้นบางๆ แล้วนำมาขัด สาน สอด ไขว้ ขึ้นโครงเป็นรูปทรง ทำเป็นภาชนะ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ จัดเป็นงานศิลปหัตถกรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีความผูกพันและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน

                                  มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ แสดงได้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา บรรพบุรุษ  มีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ด้วยเป็นทั้งหัตถกรรมที่เป็นของใช้ในในครัวเรือน และชีวิตประจำวันจนถึงเป็นอาชีพที่เป็นแหล่งรายได้อีกด้วย การสร้างสรรค์งานจักสานไม้ไผ่ต้องใช้ทั้งภูมิปัญญา ความประณีต ความละเอียดอ่อน และทักษะฝีมือเชิงช่างตั้งแต่ การรู้จักคุณสมบัติของไม้ไผ่แต่ละชนิดที่มีความเหมาะสมกับ การนำมาใช้ประโยชน์ในการจักสาน การเตรียมเส้นเพื่อการสาน ที่เหมาะสมกับการสานผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด แต่ละรูปแบบ และที่สำคัญคือการสานขึ้นรูปจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อง จักสานไม้ไผ่ที่นำไปประโยชน์ใช้สอยตามที่ต้องการ งานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ จึงยังคงเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ยังคงมีการสืบทอดต่อกันมา นับจากอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู