หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

                              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทีมตำบลได้มีการจัดภารกิจพิเศษ ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID WEEK ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสตึก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้คนได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ทำให้ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทีมตำบลได้มีการให้ความรู้ และจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกัน เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้คนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 ณ บริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน และชุมชน

                             ในทุกวันนี้เราจะได้ยินการแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานของทางภาครัฐ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งในแต่ละวันนั้น เราจะพบกับตัวเลขของผู้ที่ได้รับเชื้อ ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ที่เสียชีวิตหลังจากติดเชื้อแล้ว เป็นจำนวนมากเช่นกัน ถือได้ว่าเชื้อไวรัสโควิค 19 นี้ เป็นเชื้อราที่รุนแรง และได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเชื้อไวรัส covid19 นี้สามารถแพร่กระจายได้ง่าย ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย ต่างๆ

                              ในปัจจุบัน ทางคณะแพทย์ และองค์กร ต่างๆ ก็ได้มีการประกาศ และรณรงค์ ให้มีการป้องกันตัว จากเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยมีวิธีดังต่อไปนี้ 1. มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่นอกบ้าน 2. ล้างมือทุกครั้ง หลังมีการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ธนบัตรหรือเหรียญ ห้องน้ำสาธารณะ ที่จับประตู หรือกลอนประตู ราวจับขึ้นบันได โต๊ะทำงาน ปุ่มกดลิฟท์ บัตรคูปองต่างๆ ตู้ ATM รถเข็น ไมโครโฟน 3. ควรเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 4.หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือการอยู่ในสถานที่แออัด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5. มีการแยกใช้สิ่งของที่เป็นส่วนตัวออกจากกัน อย่างเช่นแก้วน้ำ และใน เดือนนี้ กลุ่มคณะผู้ทำงานของเรา ได้มีโอกาส แจกแมสให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ที่ตลาดนัด ตลาดสดในตำบลของเรา ขอขอบคุณชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้อนรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู