ปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีบุรีรัมย์ได้ส่งผู้จ้างงานในโครงการ U2T ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสุขภาพหรือ Health care กันถึงหน้าบ้านของคนในชุมชนของคนในชุมชนตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Health careคือ การบริการดูแลสุขภาพ ซึ่งทางผู้จ้างงานได้มีการลงพื้นที่เข้าไปสัมภาษณ์ สอบถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 นอกจากนี้ผู้จ้างงานได้มีการแจกอุปกรณ์ดูแลสุขภาพที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู