นันทิกานต์ จันทร์อินทร์

การดำเนินชีวิตในยุคโควิดเสี่ยงต่อสุขภาพจิต ตอนนี้มีหลายสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ความกลัวหรือเครียดจะมีผลต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ร่างกายจะทำงานหนักขึ้น และอย่างที่หลายคนบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้อาจกลายเป็น new normal เป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปในระยะยาว ความกลัวและความกังวลนี้ก็อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีโครงการU2t covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ทางขณะผู้จ้างงานทุกท่านได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนทศพรวิทยา แจกแมส เจลแอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงเรียนและขณะผู้ปกครองที่ไปร่วมทำความสะอาด อีกทั้งคณะผู้จ้างยังได้เดินทางไปแจกแมส อุปกรณ์ป้องกันโควิดให้แก่ชาวบ้าน แม่ค้าในตลาดสดเพื่อป้องกันเชื่อโควิดอีกด้วย

กิจกรรมดีๆเหล่านี้จะไม่สามารถจัดทำขึ้นได้ถ้าหากโรงเรียน ชุมชน ไม่ให้ความร่วมมือ ต้องขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง และคนในตลาดที่เอื้ออำนวยสถานที่ในการจัดกิจกรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การที่ชุมชนมีความสามัคคีนั้นก็เป็นอิกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชุมปลอดภัยเข็มแข็ง เพื่อที่จะต่อสู้กับโรคร้ายและวิกิตวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่จะมาในอนคต

อื่นๆ

เมนู