ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างเกราะป้องกัน COVID-19

ณัฐพร ชัยโต

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ผู้คนก็ต่างป้องกันตนเองจากโรคระบาดและคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดทการแพร่ระบาดของโรค

          เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสCOVID-19 (โควิด-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความรู้ในการดูแลตนเองและยังขาดอุปกรณ์ป้องกัน วันที่24 พฤษภาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีโครงการU2T Covid-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ได้ให้ผู้จ้างงานลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด โรงเรียนและชาวบ้านในชุมชน และยังได้มีการทำความสะอาด การคัดแยกขยะบริเวณโรงเรียนก่อนเปิดเทอมและได้สอนวิธีทำสบู่ให้แก่ประชาชนอีกด้วย

                   ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แต่เราทุกคนก็ยังต้องดูแลสุขภาพตัวเอง หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ใช้ช้อนกลางตักอาหาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและเว้นระยะห่างทางสังคม

อื่นๆ

เมนู