หลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในครั้งใหม่นี้ เป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงและทวีคูณมากกว่าครั้งก่อนๆ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการระบาดครั้งใหม่นี้ เพื่อมิให้เกิดการสูญเสีย และทางรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับประชาชน แต่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น มีการกลายพันธุ์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และวัคซีนบางตัวอาจเอาไม่อยู่ ดังนั้น เราควรที่จะป้องกันตนเองและชุมชนถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดที่ร้ายแรงกว่าเดิม พวกเราจึงได้เข้าไปในชุมชน สอนวิธีป้องกัน การทำอุปกรณ์กรป้องการการระบาด เพื่อให้ชุมชน สามารถดูแลกันและกันได้อย่างทั่วถึง

           อย่างไรก็ตามก็ยังวางใจไม่ได้จนกว่าจะไม่เกิดการระบาดอีกครั้ง จึงควรป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด การทำงานเหล่านี้ต้องอาศัยคนในชุมชน ผู้นำชุมชนคอยกำชับ ใส่แมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลัง จากการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีคนมาก เพื่อป้องกันตัวเอง และคนรอบข้าง และในชุมชนจะต้องมีการวัดอุณหภูมิ และ ตรวตราผู้คนที่สัญจรเข้า – ออก ในชุมชนอย่างเคร่งครัดพวกเราได้ลงพื้นที่ในการส่งเสริมและให้กำลังใจชาวบ้านและผู้นำชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองของแต่ละชุมชน

         ดังนั้นพวกเราจึงนำความรู้ในการทำความสะอาดหน้ากากอนามัย และบอกมาตราการในการป้องกันตนเอง คนใกล้ชิดในการคอยสังเกตอาการในสถานกาณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 และได้นำความรู้เรื่องการทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ มาสอนคนในชุมชน ดังนี้

                 อุปกรณ์

                  1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน หรือ 370 มิลลิลิตร

                  2. น้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 125.5 มิลลิลิตร

                  3. กลีเซอรีน 2.5 มิลลิลิตร

                 4. คาร์โบพอล 940 ประมาณ 1 กรัม

                 5. ไตรเอทาโนลามีน 1 กรัม

                วิธีทํา

                  1. ละลายผงคาร์โบพอลในน้ำต้มสุก คนจนเข้ากันดี จากนั้นตั้งพักไว้ ให้สารพองตัวเต็มที่.

                 2. ค่อย ๆ เติมส่วนประกอบที่เหลือ โดยเริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อน แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดี

                 3. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท

                หลังจากที่ทำอุปกรณ์เสร็จแล้ว ได้มีการแจกอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เจล อุปกรณ์ล้างมือ แมส และของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ ให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมโครงการของเรา.

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู