ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงมากขึ้นแบบพุ่งกระโดด จนถึงขนาดที่มีหลายๆ จังหวัด รายงานว่าแทบจะไม่สามารถควาบคุมได้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งจังกหวัดที่มีการรายงานยอดที่พุ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือต่างๆ อาทิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง เป็นต้น แต่สถานการณ์ปัจจุบันกลับไม่ดีขึ้นเลย  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีบุรีรัมย์จึงได้ส่งผู้จ้างงานในโครงการ U2T ให้เข้ามาจัดอบรมร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และจากสถานการ์โควิด-19 นี้ทำให้มีการรายงานจากทางบุรีรัมย์ว่ามีประชาชนสนใจลงทะเบียนในระบบ Buriram IC ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลบริการวัคซีนของจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงความจำนงประสงค์รับวัคซีนจำนวน 649,554 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนสะสม 805,276 คน เพื่อให้ครบ 70 เปอร์เซ็นต์ ของประชากร หรือ 1,106,749 คน โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนจะได้รับ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และสติกเกอร์แสดงสถานะของการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

สุดท้ายนี้ … อย่าลืมไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันนะคะทุกคน ดูแลสุขภาพร่างกาย สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ และอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ !!!

อื่นๆ

เมนู