การทำตลาดออนไลน์นั้น ไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่คือทางรอด และนอกจากตลาดออนไลน์จะช่วยเพิ่มช่องทางในการหารายได้มากขึ้น เข้าถึงผู้ซื้อได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อตลาดออนไลน์นั้นเติบโต ทำให้มีคู่แข่งทางตลาดที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน และเพราะมีคู่แข่งที่มากขึ้นทำให้ทีม U2T ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการจัดอบรบเรื่อง การไอเดียเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ จัดขึ้นโดย อ.วรินทร์พิพร วัชรพงษ์เกษม เพื่อทำการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนการลงมือทำธุรกิจออนไลน์ ได้แก่

1.สินค้าต้องมีจุดเด่น

2.Content ต้องโดนใจ

3.เทคนิคการยิงโฆษณาที่ตอบโจทย์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ในยุคปัจจุบันนี้การทำธุรกิจออนไลน์ สามารถเริ่มต้นได้แม้ยังไม่ได้ Stock สินค้าไว้เอง หรือเรียกกันง่ายๆว่า สินค้า Pre-Order ผลิตภัณฑ์ในชุมชนก็สามารถที่จะทำเป็นสินค้า Pre-Order ได้เช่นกัน โดยการขออนุญาตนำภาพหรือคลิปวีดิโอของคนในชุมชน มาทำการตัดต่อหรือตกแต่งภาพให้น่าสนใจ สร้างเป็น Content ที่โดนใจ ดึงดูดลูกค้า เพื่อสร้างยอดขาย โดยอาศัยเทคนิคการยิงโฆษณาที่ตอบโจทย์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้า จึงทำการติดต่อสั่งซื้อไปยังชุมชนที่เราได้นำสินค้านั้นมาเผยแพร่ สินค้าของคนในชุมชนที่มาสามารถนำมาเป็นสินค้า Pre-Order ได้ เช่น กระเป๋าผ้าฝีมือคนในชุมชน ผ้าไหมที่ทอด้วยฝีมือคนในชุมชน เป็นต้น

การขายสินค้าโดยวิธีดังกล่าวจะเป็นการประหยัดต้นทุนในการขายสินค้าอย่างมาก แต่เราต้องรู้จักการสร้าง Content และมีเทคนิคการยิงโฆษณาที่ตอบโจทย์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะขายจึงจะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู