กิจกรรมที่ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมกันจัดขึ้นประจำเดือนตุลาคม 2564 ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบลสตึก อำเภอสตึก โดยทางทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ที่วัดป่ายางน้ำ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.

ในช่วงเช้าทางทีมงานได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับคนในชุมชน และถวายสังฆทาน ของใช้ต่างๆที่จำเป็นให้แก่วัด นอกจากการถวายภัตตาหารเช้าร่วมกับคนในชุมชน ทีมงานก็ร่วมกันรับประทานอาหาร และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการลงมือทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ปลูกต้นไม้ภายในวัด ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่ให้ร่มรื่น

กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2564 แสดงให้เห็นว่าวัดป่ายางน้ำใสมีทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่อาศัยอยู่ภายในวัด และคนในชุมที่เข้ามาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู