1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผ้าทอมือ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผ้าทอมือ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ทางทีมงาน U2T ได้ร่วมกันจัดขึ้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผ้าทอมือ ทางทีมงานได้ร่วมจัดอบรมเกี่ยวกับการเย็บพวงกุญแจจากเศษผ้า โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ทางท่าวิทยากรจะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการตัดเย็บ

1.การวัดขนาด

2. การสร้างแบบและแยก

3. การคำนวณผ้า เลือกผ้า

4. การจัดเตรียมผ้า

5. การวางแบบตัดและตัดผ้า

6.การเย็บตามแบบ

  

 

 

 

 

การเย็บผ้าตามแบบที่สร้างไว้จะสามารถเย็บได้ 2 แบบคือ การเย็บมือ และการใช้จักรเย็บผ้าในการเย็บตามแบบ นอกจากการเย็บพวงกุญแจตามแบบที่ทางวิทยากรได้สอนแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถนำไปประยุกต์ ปรับเปลี่ยนแบบให้มีความสวย และทันสมัยมากกว่านี้ได้ด้วย

และนอกจากการเป็นงานอดิเรก การเย็บพวงกุญแจนี้ยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนได้ด้วยเช่นกัน

 

อื่นๆ

เมนู