เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2564 พวกเราได้จักอบรมให้แกชาวบ้านโดยการนำเอาเศษผ้าที่เหลือจากการทำกระเป๋าผ้ามาประยุกต์ใช้เป็นพวงกุญแจตุ๊กตาหมี

ขั้นตอนการวางแบบตัด

1.(ส่วนตัว) วางแบบตัดชิ้นหัวด้านบน 1 ชิ้น ชิ้นหัวด้านหน้า 2 ชิ้น ชิ้นหัวด้านหลัง 2 ชั้นชั้น 4 ชิ้น 2. (ส่วนตัวและแขน)วางแบบตัดนาตัวด้านหน้า 2 ชิ้น ชิ้นตัวด้านหลัง 2 ชิ้น

2.(ส่วนขา) วางแบบตัดสินขา 2 ชิ้น ชิ้นอุ้งเท้า 2 ชิ้น

3.ตัดริบบิ้นสำหรับคล้องห่วงใส่พวงกุญแจยาว 2 เซนติเมตร 1 ชิ้น

การเย็บผ้าตามแบบที่สร้างไว้จะสามารถเย็บได้ 2 แบบคือ การเย็บมือ และการใช้จักรเย็บผ้าในการเย็บตามแบบ นอกจากการเย็บพวงกุญแจตามแบบที่ทางวิทยากรได้สอนแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สวยงาม

อื่นๆ

เมนู