กิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน

เมื่อเดือนเมษายน ทางกลุ่ม sc08 ภายใต้โครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือเพื่อการส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน ได้ทำการลงพื้นที่จัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ให้กับคนในพื้นที่ตำบลสตึก โดยการอบรมในครั้งนั้น ทางกลุ่มได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคือกระเป๋าผ้าไหม โดยใช้วัสดุจากผ้าไหมในท้องถิ่น

จากการอบรมเมื่อเดือนเมษายน ทางกลุ่ม sc08 ภายใต้โครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือเพื่อการส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน ได้ทำการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเดิมคือกระเป๋าผ้าไหม คือการเพิ่มพวงกุญแจตุ๊กตาหมีจากเศษผ้าเหลือใช้ โดยในเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย​ลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์ ทางกลุ่มได้ทำการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำตุ๊กตาหมีจากเศษผ้าเหลือใช้จากในท้องถิ่น โดยเป็นการต่อยอดจากการทำกระเป๋าผ้าที่ได้อบรมในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

 

และในปัจจุบันหลายคนหันมาทำตลาดออนไลน์กันมากขึ้น เป็นเพราะธุรกิจออนไลน์กำลังเจริญเติบโต ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 และสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นสังคมโซเชียล จึงทำให้เข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ล้วนแล้วแต่เล่นโซเชียลด้วยกันทั่งนั้น จากความสำคัญดังกล่าว ทางกลุ่ม sc08 จึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ขึ้นให้กับประชาชนตำบลสตึกในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อที่จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

วิด๊โอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู