กลุ่มไก่พื้นเมืองของบ้านขาม

ปัจจุบันประชาชนนิยมบริโภคไก่พื้นเมืองมากขึ้น เพราะเนื้อมีรสชาติดี อร่อยกว่าไก่พันธุ์หรือไก่กระทง หรือเลี้ยงไว้เพื่อชนก็ตาม แม้ว่าประชาชนจะนิยมเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป แต่ก็มีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนไม่น้อยที่นิยมเลี้ยงไก่ชน ทางผู้นำชุมชนจึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นที่มาในการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยมีชื่อว่า กลุ่มไก่พื้นเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มไก่พื้นเมือง จัดตั้งขึ้นเพื่อเพาะเลี้ยง พัฒนาไก่พื้นเมือง และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม โดยตั้งอยู่ที่บ้านขาม หมู่ 3 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สายพันธุ์ไก่ที่เลี้ยงคือ ไก่ก๋อย ไก่พม่า ซึ้งเป็นพันธุ์ไก่ชนที่นิยมเลี้ยงในพื้นที่ภาคอิสาณ ประโยชน์หลัก ๆ ของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองคือ ทำให้ผู้เลี้ยงมีอาหารโปรตีนคุณภาพดีไว้รับประทาน ภายในครัวเรือน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเนื้อไก่หรือไข่มารับประทาน และสามารถนำไก่พื้นเมืองไปขายเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือนด้วยอีกทางหนึ่ง มูลไก่เป็นปุ๋ยคอกที่มีธาตุอาหารของพืชสูง เป็นปุ๋ยต้นไม้ต่าง ๆ ได้ดี และเป็นอาหารเลี้ยงปลาได้ เนื่องจากมูลไก่พื้นเมืองมีธาตุอาหารมากทั้ง ไนโตรเจน โปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส ไก่พื้นเมืองสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้ เนื่องจากไก่พื้นเมืองขายได้ ราคาดีมากทั้งเพศผู้และเพศเมีย หรือสามารถเลี้ยงเป็นงานอดิเรกก็ได้ ซึ่งก็จะ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ไก่พื้นเมืองเลี้ยงง่ายและมีความต้านทานโรคสูง สามารถปล่อยให้หา กินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องการการดูแลมากนัก การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เช่น ไก่ชน ไก่สวยงาม สามารถช่วยคลาย ความเครียดได้เป็นอย่างดี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และขายได้

สรุปโดยรวมคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มไก่พื้นเมือง จัดตั้งขึ้นเพื่อเพาะเลี้ยง พัฒนาไก่พื้นเมือง และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มให้ดีขึ้น

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู