1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. (SC21-2) “ภูษาแก้ว” ผ้าไหมทอมือลายโมเดิร์น ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

(SC21-2) “ภูษาแก้ว” ผ้าไหมทอมือลายโมเดิร์น ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิBCG (U2T for BCG) “ภูษาแก้ว” ผ้าไหมทอมือลายโมเดิร์น ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ (SC21-2)

ข้าพเจ้านายธาวิน บุตรศรี  เป็นผู้รับจ้างประเภทบัณฑิตจบใหม่  ประจำตำบลสระแก้ว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมพัฒนาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ในรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาวบ้าน ตำบลสระแก้ว ทางสถาบันกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่าชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องการตลาด และผลิตภัณฑ์ ที่มีลวดลายแบบดั้งเดิมเกินไปไม่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดและ ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทางทีมงานจึงได้มีแผนการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาลวดลายผ้าไหมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายในปัจจุบัน ด้วยการทำมาตรฐานแบรนด์สิ้นค้าผ้าไหมทอมือ ต.สระแก้ว ให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลสระแก้ว ทั้งยังจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ สวยงาม และเข้าถึงกับทุกเพศทุกวัย

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565  ผมได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไหมทอมือของตำบลสระแก้ว และติดตามการดำเนินงานจากชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมีการค้นไหม มัดหมี่ ขึ้นลายผ้าไหม และมีการแนะนำการย้อมสีผ้าไหมจากธรรมชาติ โดยคุณแม่บัวริน มูลมา ได้พาชมตัวอย่างวัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ของต้นเพกา หัวขมิ้น แก่นคูน แก่นฝาง เปลือกหอมแดง ใบคราม โดยคุณแม่บัวริน ได้เล่าว่าการย้อมสีของผ้าไหมด้วยสีธรรมชาตินั้น มีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน การถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงหม่อนไหม การสาวไหม การขึ้นลายมัดหมี่ การหาวัสดุย้อมสีธรรมชาติตามฤดูกาล ขั้นตอนการย้อมสี การใช้ไฟด้วยฟื้นไม้ จนถึงขั้นตอนการท่อผ้าไหม ซึ่งกระบวนการท่อผ้าไหมนั้นมีความซับซ้อน กว่าจะได้มาเป็นผืนผ้าไหมทอมือแต่ละผืน ต้องใช้เวลา ความอดทน จิตนาการ ศิลปะเข้ามาช่วยสร้างสรรค์คผลงาน ผมยอมรับว่าคนสมัยก่อนเก่งมาก ๆ ครับ

      หลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 12-15 สิงหาคม 2565 ผมได้รับผิดชอบในการดูแล ออกแบบและจัดทำแบรนด์สินค้า ผมได้มีโอกาสออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าไหม ตำบลสระแก้ว ชื่อว่า “ภูษาแก้ว” ผ้าไหมทอมือลายโมเดิร์น ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษใส่ผ้าไหม ถุงกระดาษ ซองผ้าไหม ซองใส่คีย์โคเวอร์ และช่วยพัฒนาต่อยอดผ้าไหม ที่เหลือใช้จาการเย็บชุดผ้าไทย มาเย็บเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าใส่ตังเหรียญ คีย์โคเวอร์ ปลอกหมอน และกระเป๋าใส่โทรศัพท์ เป็นต้น หลังจากที่ได้สินค้ามาผมมีการ ทดสอบแพ็คเก็ตสินค้า และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

อีกทั้งจาการลงพื้นที่ชาวบ้านเล่าว่าผ้าไหมที่ชาวบ้านท่อนั้น ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เนื่องจากทอไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น จึงไม่มีรายได้ในส่วนนี้ ผมได้ปรึกษากับผู้รับผิดชอบโครงการและชาวบ้าน ผมได้มีการนำผ้าไหมทอมือของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว นำถ่ายภาพโปรโมทผ้าไหม และสินค้าของกลุ่มทอผ้าไหมตำบลสระแก้ว ลงในเพจเฟสบู๊คที่ผมจัดทำไว้ และช่วยกันจัดทำการตลาด เพื่อหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนได้จำหน่ายอาหาร  สินค้าโอท็อป ทางกลุ่มเราได้นำสิ้นค้าผ้าไหมทอมือ และคีย์โคเวอร์ จำหน่ายและจัดแสดงเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ผมรับรู้ถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความประณีตงดงามและมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น คือ การทอผ้าไหม สิ่งที่ชาวบ้านรักและสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมผ้าไหมทอมือของตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ให้คงอยู่สืบไป

ดูรูปภาพคลิ๊ก

Tags: , , , , , , ,

อื่นๆ

เมนู