นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

       ชุมชนบ้านเมืองฝางในอดีตอพยพมาจากบ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แรกเริ่มอพยพมาประมาณ 10 คน และในอดีตมีการสร้างบ้านโดยการนำไม้ไผ่มาศาลขัดแต่งทำฝาบ้าน บางหลังใช้ใบไม้มาขัดแต่งกับไม้ไผ่เป็นข้างฝา เสาบ้านนิยมสร้างจากลำต้นของต้นไม้ทั้งต้น

แต่ก่อนนี้วิถีชีวิตด้วยการจับปลา ปลูกข้าว ทำนา จับปลาหาเลี้ยงชีพแบบพอมีพอกินทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ พืชผักสวนครัวมีอยู่มากไม่จำเป็นต้องมีเงินทองจับจ่ายซื้อของเหมือนคนปัจจุบันจึงไม่นิยมใช้เงินจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างในและนอกหมู่บ้าน เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชุมชนเมืองฝางจากอดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนไปมากเครื่องอำนวยความสะดวกมีอยู่มาก มีรถยนต์ มีโทรทัศน์ มีเครื่องเสียง มีวิทยุ และมีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นของคนในชุมชน

ปัจจุบันวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเมืองฝาง ส่วนใหญ่จะทำนา และพ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านเมืองฝางก็จะหารายได้โดยการไปทำงานต่างจังหวัด ส่วนใหญ่คนที่อาศัยอยู่บ้านจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งจะหาอาชีพและรายได้โดยการการเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว ทำสุ่มจับปลา ทำหมวกจากใบตาล ปลูกพริก ปลูกกระเทียมและหอมแดง ฯลฯ เพื่อนำไปขายในฤดูกาลหลังทำนาเป็นรายได้ในการดำรงชีวิต

 

อื่นๆ

เมนู