เมื่อวันที่ 13 มิ.ย 64 พวกเรากลุ่มตำบลเมืองฝางได้จัดทำฉากกั้นโควิค 19 DIY ด้วยท่อPVC เพื่อนำไปแจกแต่ละโรงเรียนในตำบลเมืองฝางของพวกเรา โดยการทำฉากโควิค 19 กลุ่มตำบลเมืองฝางของเราได้จัดทำฉากกั้นโควิค 19 จำนวน 100 อัน โดยการทำฉากกั้นกลุ่มตำบลเมืองของเราได้ไปทำที่ศาลากลางบ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1 แผ่นพลาสใส(2เมตร) จำนวน 1 แผ่น

2 ท่อ PVC 4หุน(1/2นิ้ว) ยาว 60 เซนติเมตร 4 แท่ง

3 ข้องอ 90 องศา 2 อัน

4 ข้อต่อ 4 ทางมุมฉาก 2 อัน

5 ท่อ PVC 4 หุน(1/2นิ้ว) ยาว 10 เซนติเมตร 4 แท่ง

6  ฝาครอบท่อ PVC 4 หุน(1/2นิ้ว) 4 อัน

7 กรรไกรหรือคัตเตอร์ 1 อัน

8 สายรัดเคเบิ้ลไทร์ 1 ห่อ

 

อื่นๆ

เมนู