บ้านเมืองดู่ของเรานั้น เป็นหมู่บ้านที่กำลังพัฒนา แม่บ้านของหมู่บ้านเมืองดู่ของเราส่วนใหญ่นั้น หลังจากว่างเว้น จากงานประจำก็จะรวมกลุ่มกัน จัดหาอาชีพเสริม ในด้านต่าง ๆ ที่ตนเองถนัด หรือ ที่ได้ไปฝึกอบรมมา นำมาสานต่อเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่ง ชาวบ้านเมืองดู่ โดยเฉพาะส่วนใหญ่นั้น จะเป็นแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ หลังจากว่างเว้นจากงานประจำ หรือว่างจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะพากันมองหาอาชีพเสริม ต่างๆ มากมาย หลากหลายอาชีพ แตกต่างกันออกไป โดยจะจัดตั้งเป็นกันเป็น กลุ่ม ๆ ละ 3- 5 คน หรือบางทีอาจจะเป็น กลุ่มใหญ่ 10 -20 คน โดยจะมีหัวหน้ากลุ่มคนหนึ่ง และมีสมาชิกในกลุ่ม โดยมีอาชีพ ต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำไข่เค็ม กลุ่มทำขนมดอกจอก กลุ่มทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ กลุ่มทำข้าวเม่า กลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ กลุ่มทำพริกแกง กลุ่มทำน้ำพริกเผา ซึ่งถือว่าเป็นการหารายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่ง หรืออาจจะเรียกว่าเป็นอาชีพหลักก็ว่าได้ เพราะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ส่วนการเปิดขายของนั้นก็จะมีสถานที่หลัก ๆนั้น ก็คือ ศาลา SML หมู่ที่ 8 ,ศาลา SML หมู่ที่ 13 , และเปิดขายตามหน้าบ้านของตัวเอง ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายในเรื่องค่าเช่าหน้าร้านด้วย และมีการเปิดขายออนไลน์บนเพจ บนเฟสบุ๊คด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเมืองดู่ของเรานั้น จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร อย่างไข่เค็มก็จะเป็นสูตรเฉพาะของหมู่บ้านเรา โดยคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน อย่างผ้าถุงก็จะเป็นลายใหม่ ๆ ที่คิดค้นขึ้นมา คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเห็นได้ว่า บ้านเมืองดู่ของเรานั้น ก็มีของดีอยู่ไม่น้อยไม่แพ้หมู่บ้านอื่นเลย อยากให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ามา หรือ จะเข้ามาเยี่ยมชม หมู่บ้านของเรา ได้แวะชมผลิตภัณฑ์และช่วยสนับสนุน สินค้าของเราด้วยนะค่ะ

อื่นๆ

เมนู