บทความรายละเอียดการปฏิบัติงานของส่วนของ  กพร. ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมนู