ผลกระทบโควิด 2019 ในตำบลเมืองโพธิ์

นายทิวา  ทะเลิงรัมย์

                     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาโควิด 2019  มีแนวโน้มว่าจะแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อยเรื่อยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในตอนนี้คือ  ประชาชนที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ  แต่ต้องคอยดูแลตัวเองกับคนในครอบครัว และค่าใช้จ่ายในบ้าน

ทางด้านตำบลเมืองโพธิ์ของเรามีผู้ได้รับผลกระทบอยู่หลายคน  มีคนที่กลับจากต่างจังหวัดซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยงให้เหตุผลว่ากลัวการระบาดของโรคไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานต่อไปได้  บางกลุ่มก็เขากลับบ้านมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเขตบุรีรัมย์  เพราะโรงพยาบาลในบริเวณจังหวัดที่เค้าทำอยู่เตียงเต็มหมดแล้ว   โดยผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดทางตำบลเมืองโพธิ์ไม่อนุญาตให้มาพักอยู่ที่บ้านได้ต้องมากักตัวในบริเวณที่ทางตำบลได้จัดหาไว้ให้เป็นเวลา 14 วันโดยจะมีทีมคุณหมอและอาสาสมัครคอยดูแลตลอดเวลาการกับตัว  ซึ่งในตำบลเมืองโพธิ์เรามีรถกู้ชีพของ อบต เมืองโพธิ์คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาและมีรถกู้ชีพของมูลนิธิขอช่วยเหลืออีกแรงที่สามารถรับคนที่ต้องกลับมารักษาตัวที่บ้านได้  เฉพาะคนบุรีรัมย์ที่ติดโควิด ไม่มีที่รักษา  โทรติดต่อ  025-765555 จะมีรถไปรับมารักษาฟรีที่จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดเวลา 24 ชม.

ไม่ว่าจะมีมาตรการหรือวิธีป้องกันเชื้อโรคโควิดต่างๆ ถ้าเราปฏิบัติตัวตามวิธีการป้องกันโควิด-19 อาจจะไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนออกนอกบ้านบ่อย ๆ แต่ถ้าเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แออัด หรือสถานที่ที่คนพลุกพล่าน  รับรองได้ว่าวิธีการเหล่านี้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู