ผู้ปฏิบัติงนลงฟื้นที่เก็บข้อมูล ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) http://u2t.bru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ https://www.bru.ac.th/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://hs.bru.ac.th/

อื่นๆ

เมนู