วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
  1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  2. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  4. ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  5. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  6. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  7. หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อ้างอิงhttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

 

อื่นๆ

เมนู