ผู้ปฏิบัติงานลงฟื้นที่เก็บข้อมูล ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หน้าแรก


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
https://www.bru.ac.th/
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://hs.bru.ac.th/

อื่นๆ

เมนู