สถานการณ์โควิดในหมู่บ้านศรีเจริญ

นายศุภวิชญ์ อุทปา

                       หมู่บ้านศรีเจริญตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ตอนนี้กำลังรับมือป้องกันการระบาดของโรคโควิด 2019 โดยปัจจุบันในเดือนกรกฎาคม  ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านเลย  แต่ก็ยังคุมเข้มในด้านมาตรการป้องกันโควิดอย่างสม่ำเสมอ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านศรีเจริญแห่งนี้  ในเรื่องผลกระทบจากโควิดตอนนี้คนในหมู่บ้านตื่นตัวและกลัวโรคระบาดมาก  เป็นห่วงลูกหลานที่ทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพราะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  ถ้าติดเชื้อโควิดก็กลัวลูกหลานจะไม่มีที่รักษา  เนื่องจากตอนนี้โรงพยาบาลพยาบาลหลายแห่งเตียงไม่พอสำหรับผู้ป่วย  ตอนนี้มาตรการในการรับมือของหมู่บ้านคือสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง  สามารถเดินทางกลับบ้านได้  แต่ต้องแจ้งกับ  อสม หรือผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อประเมินความเสี่ยงและต้องกักตัว 14 วัน  ในสถานที่ที่เตรียมไว้ให้คือ  วัด และมีเจ้าหน้าที่  ผู้ใหญ่ผู้ช่วย อสม และสมาชิก อบต ปฎิบัติหน้าที่อยู่เป็นเวรเฝ้าศูนย์กักตัวที่วัดบ้านเมืองโพธิ์

สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยการใช้ชีวิตลำบากขึ้นมีผลกระทบเป็นอย่างมาก  ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาเรื่องการทำงานและรายได้ของครอบครัวเป็นอย่างมาก  ทุกคนเครียดมาก ในตอนนี้เรื่องการระบาดของโรคโควิด 2019 อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนที่ดีที่สุด  โดยเร็วที่สุดและใช้แนวทางในการระมัดระวังแบบพื้นฐานอย่างเคร่งครัดคือ  สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยบ่อย  ลดการสัมผัสพื้นผิวสาธารณะและเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตรเหมือนเช่นเคย

 

อื่นๆ

เมนู