ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานประจำเทศบาลตำบลโนนเจริญ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 พวกเราชาว U2T ได้ทำการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลโนนเจริญ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่

  

              โดยในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ให้ความรู้ในเรื่องของการเผาถ่านพลังงานชีวมวล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย และยังมีการสาทิตวิธีการเผาถ่านด้วยพลังชีวมวล การแปรรูปกล้วย ให้ครั้งเราเลือกการทำกล้วยฉาบ และสอนวิธีการทอดกล้วยแบบไม่อมน้ำมัน เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป การการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พวกเรานั้นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมาก ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีการถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้พวกเราชาว U2T ยังได้มอบอุปกรณ์ทำครัวให้แก่ชุมชนอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และในรอบถัดไป พวกเราจะทำการลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปกล้วยอีก แต่เป็นการใช้แป้งจากกล้วยดิบมาทำเป็น  เบเกอร์รีต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้แป้งสาลี แล้วเรามาพบกันในครั้งหน้านะคะ

อื่นๆ

เมนู