1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม-การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

SC03การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม-การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์


ในการจัดงานครั้งนี้ทางทีมงานได้มีการประชุมและรับมอบงานจากท่านอาจารย์อุกฤษ นามจำปา เพื่อเตรียมงาน โดยกระผมได้ลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับผู้นำชุมชนรวมถึงสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมจัดอบรม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นให้คงอยู่และสานต่อเพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวภายในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นำโดยท่านอาจารย์อุกฤษ นามจำปา และทีมงานคณะปฏิบัติงานตำบลสนวนร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้
โดยเริ่มเปิดลงทะเบียนให้กับผู้ร่วมงานเวลา 08.00 น.เมื่อเวลา 09.00 น.ก็เข้าสู่พิธีการเปิดโครงการอบรม โดยมีน้องๆในชุมชนได้ทำการเเสดงชุดรำบาศรีสู่ขวัญ(รำมงคลจองได) และหัวหน้าคณะผู้ดูแลโครงการ ท่านอาจารย์อุกฤษ นาจำปา ขึ้นกล่าวเปิดงานในลำดับต่อไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีชาวบ้านในตำบลสนวนและกลุ่มนางรำจากทางบ้านสนวนนอกหมู่ที่ 2 และกลุ่มนางรำบ้านสนวนในหมู่ที่ 3 ร่วมแสดงรำพื้นบ้าน อาทิเช่น รำตรด รำบาสโลป(การรำของชาวลาว) รำกะลา และรำกันตรึม เป็นต้น


ในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ในมหวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมชมการแสดงพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับท่ารำให้กับกลุ่มนางรำ ให้มีความอ่อนช้อยสวยงาม ซึ่งทางผู้เข้าร่วมและกลุ่มนางรำต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นดีพร้อมกับรอยยิ้มของคุณตาคุณยายในชุมชนก็ทำให้ผมและทีมงานเห็นแล้วก็ต่างชื่นใจไปตามๆกันครับ…


https://youtu.be/iFVUpfIOZbs

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู