การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม

 ดิฉัน นางสาวเบญญาภา ลอยประโคน ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันเรานี้มีขยะมากมาย เกินกว่าที่เราจะสามารถจัดการได้ อาทิเช่น กล่องนม กระป๋องน้ำอัดลม ซองขนมต่างๆ เราจึงอยากที่    จะนำขยะเหล่านี้มาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงนำกระป๋องและกล่องนมมารีไซเคิลและประดิษฐ์เป็นกระเป๋าไว้ใส่สิ่งของต่างๆ    เช่น ใส่สมุดหนังสือ ใส่กระเป๋าเงิน และใส่สิ่งของที่จำเป็น และยังนำมาประดิษฐ์เป็นนาฬิกาจากกระป๋อง กระป๋องแขวนต้นไม้      และกระป๋องใส่ต้นไม้อีกด้วย                                                                                                                                                               การที่เรานำกระป๋องและกล่องนมมารีไซเคิลและประดิษฐ์เป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะ ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของขยะมากขึ้น รู้ว่ามีคุณค่ามากแค่ไหน เพราะมันสามารถนำมาสร้างรายได้ไว้เลี้ยงครอบครัวและยังเป็นอาชีพเสริมได้  ในยามว่าง ที่สำคัญเราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำกระเป๋าจากกระป๋องและกล่องนมไปสอนกับเพื่อนหรือผู้ที่สนใจได้ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

         รูปภาพ

                                   

                                    

                                             

 

          วิดีโอ 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู