ถอดบทเรียนการแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้าเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน                                                                                 ดิฉันนางสาวเบญญาภา ลอยประโคน กลุ่มประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการแปรรูปกระป๋องเครื่องดื่มให้เป็นตะกร้าสินค้าเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีกระป๋องจำนวนมากตามชุมชนจึงได้สืบค้นข้อมูลวิธีการนำขยะประเภทกระป๋องมารีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ และได้ข้อสรุปว่าจะทำการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้าเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ นอกจากนั้นการแปรรูปขยะให้เป็นตะกร้านี้ยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน                                                                                                                                                                                    พบว่ามีการเก็บปลายริบบิ้นลวดยังไม่เรียบร้อย มีรอยต่อระหว่างฐานกับตัวตะกร้ายังไม่เรียบร้อย ตัดกระป๋องและบาดมือ

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน                                                                                                                                                                        ควรดึงริบบิ้นลวดให้แน่นและเก็บปลายโดยควรตัดให้เหลือสั้นที่สุดและสอดลวดไว้ใต้ลวดที่มีการร้อยแล้วให้เรียบร้อยวัดขนาดชิ้นส่วนของตะกร้าให้เท่ากันทุกตะกร้า โดยควรมีต้นแบบสำรองไว้ 1-2 เซท เพื่อให้ในการวัดขนาดชิ้นส่วนต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นควรเจาะรูระหว่างชิ้นส่วนด้านข้างของตะกร้าให้ตรงกับรูของฐานตะกร้าเพื่อทำให้การประกอบฐานเข้ากับตัวตะกร้าจะได้มีความเรียบร้อย สวยงามมากยิ่งขึ้น  การเก็บมุม และตอนตัดกระป๋องต้องระวังอย่าไปจับตรงขอบกระป๋อง ทางที่ดีควรใส่ถุงมือ

                              

                           

   

อื่นๆ

เมนู