ชนาธิป จันทนชาติ

ผู้ปฏิบัติงานของตำบลทุ่งวังและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินโครงการการพัฒนาสัมมาอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลทุ่งวังที่มีความสนใจ ด้วยหัวข้อเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุระกิจชุมชน และมีการอธิบายแนะนำวิธีการขอ อย. หากต้องการนำผลิตภัณฑ์ขายสู่ท้องตลาดโดยวิทยากรภายนอก

ช่วงเช้าวิทยากรจากภายนอกเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสบู่ การทำและแปรรูปสมุนไพรให้เป็นสบู่และในช่วงสายได้อบรมเกี่ยวกับการขอใบรับรอง หรือ อย. มีขั้นตอนการขออย่างไรและมีขั้นตอนขอใบอนุญาต อย. และกฎข้อปฏิบัติหากมีการลอกเรียนเลียนแบบผลิตภัณฑ์

ช่วงบ่ายผู้จ้างงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้พาทางประชาชนลงมือปฏิบัติการทำสบู่และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นวิทยากรคอยแนะนำและลงมือปฏิบัติ จากสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่ประชาชนต้องการ

 

หลังจากผู้ดำเนินงานและประชาชนร่วมลงมือปฏิบัติการทำสบู่และเครื่องสำอางต่าง ๆ ได้บรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดเพื่อนำไปทดลองใช้และสังเกตุตัวผลิตภัณฑืว่าที่ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู