ข้าพเจ้านางสาวเกษรัตน์  นามลักษณ์  ผู้ปฏิบัติงาน  ประชาชน  ตำบลเขาดินเหนือ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทีมปฏิบัติงานประชุมและแบ่งกลุ่มการทำงานเดือน  พฤศจิกายน  2564  เพื่อลงสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเขาดินเหนือ

วันที่ 5 พฤศจิกายน  ทีมปฎิบัติงานลงพื้นที่สำรวจปราสาทระลมทม  บ้านศรีสุข หมู่ 5  พร้อมกับท่านผู้ใหญ่  นายทองใบ  พิมพ์จันทร์

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู