สรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการจ้างงานโครงการ U2T ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ดิฉันนางสาวเบญญาภา ลอยประโคน กลุ่มประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม ในระยะเวลาเดือนเเรก เป็นเดือนตุลาคม ดิฉันได้คิดประดิษฐ์สิ่งของ ที่ทำจากกระป๋องน้ำอัดลม และกล่องนมเพื่อนำมารีไซเคิล ได้แก่ กระเป๋าที่ทำจากกล่องนมเป็นจำนวน2ใบ ทำจากกระป๋องน้ำอัดลมเป็นจำนวน2ใบ ที่แขวนดอกไม้ที่ทำจากกระป๋องเป็นจำนวน 1ชิ้น และที่ใส่ปากกาดินสอที่ทำจากกระป๋องเป็นจำนวน1ชิ้น  นาฬิกาที่ทำจากกระป๋องน้ำอัดลมเป็นจำนวน 1ชิ้น ซึ่งรวมทั้งหมด7ชิ้น


ในเดือนที่สองเป็นเดือนพฤศจิกายน ดิฉันได้ต่อยอดการประดิษฐ์สิ่งของจากกระป๋องเครื่องดื่ม จึงเลือกการประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มดิฉันไม่มีความรู้ในด้านนี้เลย จึงทำให้ต้องศึกษาวิธีการทำต่างๆตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษแข็ง ลวด ริบบิ้นลวด  กาว ที่เจาะรู เป็นต้นจนถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากพี่ในกลุ่มหรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ และที่สำคัญได้ถอดบทเรียน จากการประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มในครั้งนี้ด้วย จึงรู้ว่าเรามีข้อกพร่องตรงไหน จะได้แก้ไขให้ตรงจุด และจะได้พัฒนาต่อไป ในเดือนที่สองนี้ได้ประดิษฐ์ตะกร้าค่อนข้างมาก และหลายรูปแบบเนื่องจากมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้มีผู้ที่สนใจไม่น้อยเลยทีเดียว


เดือนสุดท้ายเดือนธันวาคม จากที่เดือนที่สองมีผู้ที่สนใจจำนวนมาก และจากที่เรามีจุดประสงค์ที่จะลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้การประดิษฐ์ตะกร้า จากกระป๋องเครื่องดื่มแก่ชุมชนอยู่แล้ว เราจึงจัดทำการอบรมการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่มแก่ชุมชนที่ได้รับมอบหมายในวันที่ 21 พฤศจิกายน และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้การทำตะกร้าแก่ผู้ที่สนใจได้หารายได้เสริมหรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย และที่สำคัญสินค้านี้ ยังเป็นสินค้า OTOP ได้ด้วยหากชุมชนสนใจที่จะประสานงานต่อ เพื่อเป็นของฝากแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์ตามจุดมุ่งหมายของ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อื่นๆ

เมนู